Wie zijn wij

Wij helpen u om een nieuwe eigenaar te vinden voor één enkel object uit uw verzameling of voor uw hele kunstverzameling. Wij assisteren als het ware bij het zoeken naar een goede herbestemming van de kunst en de mooie vondsten uit collecties van verzamelaars omdat verzamelen nou eenmaal makkelijker is dan ontzamelen!

We fotograferen en beschrijven en weten goede mogelijkheden om kunstobjecten onder de aandacht te brengen bij geïnterneerde kopers of andere verzamelaars. Soms door u voorwerpen eerst te exposeren en dan pas te koop aan te bieden en soms door ook naar internationale veilingen te kijken.

Op dit platform willen wij laten zien met welke rubrieken ONTZAMELEN actief is en geven wij de mogelijkheid aan kunst liefhebbers hun kunst collectie uit te breiden door kunstvoorwerpen te koop aan te bieden.